Châu chấu và sự đe dọa tàn phá World Cup 2018

World Cup 2018 ngày hội thể thao lớn nhất thế giới 4 năm mới có một lần, chính vì tầm quan trọng này nên chủ nhà Nga luôn phải cố gắng chuẩn bị tất cả mọi tốt nhất để sao…