Nga siết chặt an ninh World Cup 2018

Vì là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới có một lần nên sẽ có rất nhiều khách du lịch, cổ động viên từ khắp thế giới đổ về Nga. Từ đó vấn đề an ninh…